tel line fb

หินเจียรสีชมพู Pink Mounted Points

          Beediadiamond จำหน่ายสินค้าที่เป็นมาตรฐาน สินค้าดี มีคุณภาพสูง พร้อมจำหน่าย หินเจียรสีชมพู Pink Mounted Points หินเจียรสีชมพู แกน 3 มิล, หินเจียรสีชมพู แกน 6 มิล หินเจียร์แกน หินขัดชมพู โดยนิยมใช้กับงานเจียรทั่วไป รองรับการเจียรวัสดุประเภท เหล็ก โลหะคล้ายเหล็ก สแตนเลส และเหมาะสำหรับการเจียรเหล็กชุบแข็งและ วัสดุชุบความร้อนอีกทั้งยังสามารถใช้ในงานเจียรทั่วไปได้เป็นอย่างดี ข้อดีของการใช้หัวเจียรหินเจียรสีชมพู Pink Mounted Points มีข้อดีหลายประการที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่นิยมในการใช้งานทางเทคนิคและงานช่าง หัวเจียรหินเจียรสีชมพู Pink Mounted Points มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาด มีแกนมีหลายรูปแบบและขนาดของหัวเจียรที่ให้เลือกในการใช้งานตามความต้องการของงาน ทำให้เหมาะสมกับการทำงานที่แตกต่างกัน หัวเจียรหินเจียรสีชมพู Pink Mounted Points มีแกนและหัวเจียรที่มีขนาดเล็ก ทำให้ง่ายต่อการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัดหรือในการทำงานที่ต้องการความละเอียด หัวเจียรหินเจียรสีชมพู Pink Mounted Points มีอายุการใช้งานที่สูง สินค้าหัวเจียรทุกชิ้นเป็นแกนชุบแข็งเพิ่มความคงทนต่อการใช้งาน หัวเจียรหินเจียรสีชมพู Pink Mounted Points มีแกนเหมาะสำหรับงานช่างหรืองานซ่อมบำรุงที่ต้องการขัดเงา หรือการปรับแต่ง การใช้หัวเจียรมีแกนมีประโยชน์มากในงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำในการตัดและการขัดเงา

หินเจียรชมพู 256A
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 308A
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 412A
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 510A
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 612A
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 816A
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 1016A
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 30B
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 40B
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 50B
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 60B
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 80B
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 100B
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 120B
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 308T
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 310T
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 412T
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 710T
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 813R
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 1224R
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 609S
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 412J
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 616J
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 816J
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 1016J
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 612P
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 815P
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 1018P
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 306K
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 412K
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 515K
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 816K
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 132E
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 133E
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 162E
รายละเอียด
หินเจียรชมพู 163E
รายละเอียด