tel line fb

ตะไบเพชร Diamond Files

          จำหน่าย และสั่งผลิต Diamond Files ตะไบเพชรรุ่นขัดด้วยมือ และ ขัดด้วยเครื่อง ตะไบเพชรตรง ตะไบเพชรโค้ง แต่งแม่พิมพ์ ตะไบเพชรตรงตะไบเพชรโค้ง ชุดตะไบเพชร ชุดตะไบเพชร ชุดตะไบ ตะไบเพชรกลม ชุดตะไบเล็ก ชุดตะไบเหล็ก ตะไบเพชรอย่างดี วัสดุเนื้อแข็ง ตะไบเพชรจำหน่ายเป็นชุดและแยกชิ้น ตะไบเพชร (Diamond File) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขัดและปรับปรุงพื้นผิวของวัตถุที่มีความแข็ง โดยมีชั้นที่ทำจากเพชรที่มีความแข็งและทนทาน เพชรถูกใช้เนื่องจากเป็นวัตถุที่มีความแข็งมากที่สุดที่รู้จัก, ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในกระบวนการขัดวัตถุที่มีความแข็งมากเช่น โลหะที่มีความหน้าแข็งสูง เช่นแม่พิมพ์, คาร์ไบด์, กระจก, แก้ว, หรือวัตถุที่มีความแข็งอื่นๆ 

ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-408J #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-406J #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-404J #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-402J #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-408F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-406F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-404F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-402F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-408V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-406V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-404V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-402V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-601 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-602 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-603 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-604 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-605 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-901 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-902 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-903 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-904 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-905 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-906 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-907 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-908 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-909 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-910 #150
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PTF-12F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PTF-12V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PTF-12X #600
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PTF-14F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PTF-14V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PTF-14X #600
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PTF-16F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PTF-16V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PTF-16X #600
รายละเอียด
ตะไบเพชร PTF-10 PF-103X #600
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-12J #150
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-12F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-12H #300
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-12V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-14J #150
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-14F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-14H #300
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-14V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-16J #150
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-16F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-16H #300
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP-16V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-13F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-13V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-13X #600
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-16F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-16V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-16X #600
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-23F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-23V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-23X #600
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-26F #200
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-26V #400
รายละเอียด
ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-26X #600
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-60
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชรชนิดโค้งงอ BF-90
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-400
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชร IF-50
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชร MBF-90
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTP
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชร PF-10L
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชร PF-20
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชร PFL-10
รายละเอียด
ชุดตะไบเพชร PTF-10
รายละเอียด

          คุณสมบัติของตะไบเพชร (Diamond File) ได้แก่ ความแม่นยำสูง: ตะไบเพชรออกแบบให้มีขนาดเล็ก ทำให้ตะไบเพชรเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในการขัดและปรับปรุงพื้นผิวทนทาน: เพชรมีความทนทานสูง, ทำให้ตะไบเพชรมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใช้กับวัตถุที่มีความแข็งสูง: เหมาะสำหรับใช้กับวัตถุที่มีความแข็งมากเช่น โลหะที่มีความหน้าแข็งสูง, แก้ว ขัดให้ขึ้นเงา: มีความสามารถในการให้ผลลัพธ์ที่เรียบและมีคุณภาพถึงขั้นขึ้นเงา สำหรับการสั่งซื้อช่องทางอื่นท่านสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางอีเมลและไลน์ของบริษัท โทร: 0-2349-4281-3, 0-2349-4244-5