tel line fb

  • ชุดตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF

ชุดตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTFหมวดหมู่สินค้า
ตะไบเพชรชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF Series ตะไบเพชร

รายละเอียด

ตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF


การใช้งานตะไบเพชร ชนิดแบนใช้กับเครื่องแรงลม MTF-100 ใช้ต่อกับด้ามจับ หรือ ใช้ต่อกับเครื่องขัด ขัดลบคมชิ้นงาน ขัดผิวงานให้เรียบ


ประกอบด้วย

รุ่น : MTF-13F

ความละเอียดเพชร : #200

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.

 

รุ่น : MTF-13V

ความละเอียดเพชร : #400

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

- แกน : 3 mm.


รุ่น : MTF-13X

ความละเอียดเพชร : #600

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.


รุ่น : MTF-16F

ความละเอียดเพชร : #200

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.


รุ่น : MTF-16V

ความละเอียดเพชร : #400

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.


รุ่น : MTF-16X

ความละเอียดเพชร : #600

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.


รุ่น : MTF-23F

ความละเอียดเพชร : #200

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.


รุ่น : MTF-23V

ความละเอียดเพชร : #400

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.


รุ่น : MTF-23X

ความละเอียดเพชร : #600

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.


รุ่น : MTF-26F

ความละเอียดเพชร : #200

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.

 

 รุ่น : MTF-26V

ความละเอียดเพชร : #400

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.


รุ่น : MTF-26X

ความละเอียดเพชร : #600

ความยาวช่วงเพชร : 15 mm.

ความยาวทั้งตัว  72 mm.

แกน : 3 mm.


รหัสสินค้า
MTF

ราคาสินค้า
0 ฿