tel line fb

ชุดตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-400หมวดหมู่สินค้า
ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-400 ตะไบเพชร

รายละเอียด

ตะไบเพชรชนิดเทเปอร์ CF-400

ใช้กับงานแม่พิมพ์ งานตามร่องแคบ

 

ประกอบด้วย


รุ่น : CF-402F

ความละเอียดเพชร : #200

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-402J

ความละเอียดเพชร : #150

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-402V

ความละเอียดเพชร : #400

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-404F

ความละเอียดเพชร : #200

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-404J

ความละเอียดเพชร : #150

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-404V

ความละเอียดเพชร : #400

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-406F

ความละเอียดเพชร : #200

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-406J

ความละเอียดเพชร : #150

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-406V

ความละเอียดเพชร : #400

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-408F

ความละเอียดเพชร : #200

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รุ่น : CF-408J

ความละเอียดเพชร : #150

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


 รุ่น : CF-408V

ความละเอียดเพชร : #400

ความยาวช่วงเพชร 50 mm.

ความยาวทั้งตัว 180 mm.


รหัสสินค้า
CF400

ราคาสินค้า
0 ฿